PARADISE FOOD – GIẢI PHÁP SUẤT ĂN VĂN PHÒNG

Ngày nay, mỗi người lao động sử dụng không chỉ 8h mà còn nhiều hơn thời gian tại công sở̉. Thời gian tiếp xúc với đồng nghiệp bạn bè hơn cả thời gian tiếp xúc với gia đình. Tại sao không coi Công sở là “Ngôi nhà” thứ 2 và ngồi xuống cùng ăn trưa với các thành viên trong “ Gia đình” ấy nhỉ. Như vậy, có phải Bữa trưa văn phòng giờ không phải chỉ là để cung cấp dinh dưỡng cho một ngày làm việc hiệu quả, mà có chăng nên là thời điểm mà các áp lực và mâu thuẫn được gác sang một bên để các đồng nghiệp ngồi chia sẻ và vui vẻ bên nhau, gắn kết tinh thần đồng đội, một giá trị văn hóa quan trọng cho thành công của một doanh nghiệp.
Xuất phát từ thấu hiểu nhu cầu Bữa trưa công sở như vậy,Paradise Food đã dày công xây dựng nên sản phẩm “ Giải Pháp Suất Ăn Văn Phòng” để góp góp phần đồng hành xây dựng giá trị đội ngũ cùng các doanh nghiệp.
Với những giá trị khác biệt với các đơn vị cung cấp khác trên thị trường, AN TOÀN,CHUYÊN NGHIỆP, LINH ĐỘNG, PHONG PHÚ, Paradise Food tự tin sẽ là đối tác phù hợp lâu dài với các đơn vị doanh nghiệp lấy con người là Tài Sản trung tâm.